สรรพคุณของสินค้า

การทำนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูง

เนื่องจากเกษตรกรทำนาทุกวันนี้ ทำเพื่อการค้า ไม่ใช่ทำเพื่อเก็บไว้รับประทาน เหมือนในอดีต ฉะนั้นการทำนาจึงต้องทำบ่อยครั้ง บางพื้นที่ก็ 2 ครั้ง/ มีบางพื้นที่ก็ 3 ครั้ง/ จึงทำให้ดินเสื่อม และขาดธาตุอาหาร ทำให้ผลผลิตน้อยลงด้วย
บริษัท เอสพี.ฟาร์ม จึงได้นำเอาเคล็ดลับ การใช้ปุ๋ยปลานิลทอง ในนาปรังให้ได้ผล

อ่านต่อ

การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิต 20 ตันต่อไร่

การปลูกอ้อยปัจจุบันนี้ มักจะพบปัญหามาก คือการปลูกอ้อยในพื้นที่ดินเสื่อมสภาพ ทำให้ การปลูกแล้วหน่ออ้อยขึ้นน้อยจึงทำให้ลำอ้อยน้อยไปด้วยทำให้เกษตรกรขาดทุน หรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน หรือบางพื้นที่ต้องไถทิ้งแล้วปลูกใหม่ ทางบริษัท เอสพีฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด โดยปุ๋ยตราปลานิลทองและปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ได้ตระหนักดีว่า พื้นดินในการทำเกษตรได้ใช้ติดต่อกันมาหลายช่วงอายุคนแล้ว จึงทำให้ดินขาดธาตุอาหารต่างๆ บริษัท เอสพีฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด ได้ผลิตปุ๋ยที่มีธาตุอาหารพื้นสมบูรณ์นั้น คือ ปุ๋ยตราปลานิลทองและปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ซึ่งเป็นปุ๋ย เคมีและอินทรีย์  ในเม็ดเดียวกัน สะดวกในการนำไปใช้ ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และให้ผลผลิตสูงขึ้น

อ่านต่อ

การปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่

การปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ให้ได้ผลผลิตสูง 8-16 ตันต่อไร่

  1. ขั้นตอนการเตรียมดิน
    1.1 ไถรอบที่ 1 เตรียมดินโดยใช้ไถผาน 3 เพื่อกำจัดวัชพืชและระเบิดชั้น ดินดานเพื่อให้หัวมันหยั่งหัวลงไปได้ลึกและทำให้ดินร่วนซุย
    1.2 ไถรอบที่ 2 เตรียมดินโดยใช้ไถผาน 7 เพื่อย่อยดินให้ละเอียดเตรียมยกร่อง
    1.3 ใส่ปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก พร้อมยกร่องเตรียมปลูก(ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1) อัตราการใส่ปุ๋ย 50 กิโลกรัม ต่อ 1-2 ไร่ ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน

อ่านต่อ

การปลูกยางพารา อายุ 1 ปี ให้มีลำต้นสูงกว่า 3 เมตร และทนแล้ง

บริษัท เอสพีฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด โดยปุ๋ยตราปลานิลทอง และ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ได้ศึกษาและทดลองปลูกยางพาราแปลงสาธิตที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต้นยางพาราอายุ 1 ปีมีลำต้นสูงกว่า 3 เมตร แทงฉัตรไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ใบเขียวเข้ม เขียวทนทนแล้ง ไม่ทิ้งใบตลอดปี แทงฉัตรต่อเนื่อง

อ่านต่อ

ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช ช่วยบำรุงระบบราก ช่วยทำให้รากหาอาหารได้ดีขึ้น

ช่วยกระตุ้นให้พืชแข็งแรง ช่วยขยายผลให้สม่ำเสมอ ช่วยให้ติดดอกออกผล ช่วยเพิ่มผลผลิต

ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆ เร่งการเจริญเติบโต เร่งการแตกราก กระตุ้นการแตกใบเขียว กอใหญ่ ใบตั้ง ปรับปรุงคุณภาพดิน.

แสดงความคิดเห็นของคุณ
ติดต่อ และติดตามเราได้ง่าย แค่คลิกเดียว ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
Translate »