ปุ๋ยตราปลานิลทอง

บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด

บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด

โปรโมชั่นปี 2562

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ผลิตภัณฑ์บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด

บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด ก่อตั้งโดย คุณสว่าง ภูครองแถว ในชื่อปุ๋ยตราปลานิลทอง วิจัยและทดลอง โดย ผศ.ปิยะพงษ์ บุญสรรค์ คณะวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยราชมงคลเกษตรกาฬสินธุ์ ใช้ได้ผลแล้วที่แปลงสาธิตของเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ มากมาย ซึ่งได้ผลผลิตสูงตั้งแต่ 8 – 16 ตันต่อไร่จริง

วัตถุดิบที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว

บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด โดย ปุ๋ยตราปลานิลทอง เราได้คำนึงถึงสภาพพื้นดินที่ใช้ทำการเกษตรมาช้านานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แล้ว ที่ดินส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ

ติดต่อ และติดตามเราได้ง่าย แค่คลิกเดียว ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?