สาระดีๆ – การปลูกยางพารา อายุ 1 ปี ให้มีลำต้นสูงกว่า 3 เมตร และทนแล้ง

[title heading=”4″ align=”left”]การปลูกยางพารา อายุ 1 ปี ให้มีลำต้นสูงกว่า 3 เมตร และทนแล้ง[/title]

top-panel-banner

บริษัท เอสพีฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด โดยปุ๋ยตราปลานิลทอง และ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ได้ศึกษาและทดลองปลูกยางพาราแปลงสาธิตที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต้นยางพาราอายุ 1 ปีมีลำต้นสูงกว่า 3 เมตร แทงฉัตรไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ใบเขียวเข้ม เขียวทนทนแล้ง ไม่ทิ้งใบตลอดปี แทงฉัตรต่อเนื่อง

top-panel-banner

ปุ๋ยตราปลานิลทองและปุ๋ยตราอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ขอแนะนำขั้นตอนการปลูกดังนี้

 1. การวัดแนวปลูกระหว่างแถว 7 เมตร ระหว่างต้น 3 เมตร
 2. การขุดหลุมเตรียมปลูก  ให้ขุดหลุมกว้าง 50 เซนติเมตร  ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร
 3. ให้แยกดินส่วนที่เป็นหน้าดินไว้อีกด้านหนึ่ง และให้แยกดินก้นหลุมไว้อีกด้านหนึ่ง ห้ามปนกัน
 4. ให้นำปุ๋ยตราปลานิลทองหรือปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ประมาณ 2 ขีด หรือ 1 กำมือ มาคลุกเคล้ากันกับดินส่วนที่เป็นหน้าดินทั้งหมด ให้กวาดลงสู่ก้นหลุมจนหมดแล้วให้กวาดดินก้นหลุมตามลงหลุมจนหมด
 5. ให้นำต้นกล้ายางพารามาปลูกในหลุมที่เตรียมดินแล้วเรียบร้อย
  top-panel-banner
 6. เมื่อยางพารามีอายุ 30-45 วันให้ดายหญ้ากำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1
 7. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สำหรับยางพาราเล็ก
  –  ให้ขุดดินและห่างจากโคนต้นยาง เป็นวงกลมรอบโคนต้น 25 เซนติเมตร(ครึ่งศอก)
  –  ให้ใส่ปุ๋ยตามรอยขุดโดยใช้ปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลกแล้วทำการกลบปุ๋ย

  top-panel-banner
 8. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สำหรับยางพาราเล็ก  ให้นับจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 45 วัน หรือ กลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม ของทุกปี
  –   ให้ดายหญ้ากำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2
  –  ให้ขุดดินและห่างจากโคนต้นเป็นวงกลมรอบโคนต้นยางพารา 50 เซนติเมตร(หรือ 1 ศอก) เพราะรากของต้นยางพาราจะยาวออกมามากกว่าครั้งที่ 1
  –  ให้ใส่ปุ๋ยตามรอยขุดโดยใช้ปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลกแล้วทำการกลบปุ๋ย

  กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยตราปลานิลทองครั้งที่ 2top-panel-banner
 9. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 สำหรับยางพาราเล็ก  ให้นับจากใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มา 45 วันหรือใส่ปุ๋ยช่วงปลายฤดูฝน ระหว่างเดือนกันยายน –ตุลาคมของทุกปี ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ย เหมือนการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2
  อายุยางพาราเล็ก 6 เดือนtop-panel-banner

หมายเหตุ ถ้าเกษตรกรปลูกยางพาราต้นฤดูฝน สามารถใส่ปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก ได้ถึง 3 ครั้ง ต่อปีจะทำให้ต้นยางเจริญเติบโตได้สม่ำเสมอกันทุกต้น ที่สำคัญต้นยางพาราเล็กจะแทงรากลงได้ลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร ทำให้พอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีผลกระทบต่อต้นยางพารา ยางพาราไม่ตายและไม่ทิ้งใบตลอดฤดูแล้ง ที่สำคัญถ้าเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก 3 ครั้งต่อปี จากปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 ต้นยางพาราจะสมบูรณ์ ขนาดลำต้นสูงสม่ำเสมอกันและเกษตรกรจะเปิดกรีดยางพาราได้พร้อมกันทุกต้น

top-panel-banner

[title heading=”4″ align=”left”]ยางพาราเปิดกรีด[/title]

ยางพารา เปิดกรีดที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลกตั้งแต่แรก อาจจะประสบกับปัญหาน้ำยางออกน้อย หรือกิ่งยางพาราตายเป็นกิ่งๆหรือยอดยางพาราได้ตาย หรือบางส่วนหน้ายางตายนึ่ง

top-panel-banner

ปุ๋ย ตราปลานิลทอง หรือ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก เรามีคำแนะนำให้เกษตรกรที่เกิดปัญหาดังกล่าว ใช้ปุ๋ยน้ำควิกรับเบอร์ ตราปลานิลทอง ใช้ทาหน้ายางทุก 15 วันต่อครั้ง ในวันที่เรางดกรีดยางจะทำให้ต้นยางได้รับธาตุอาหารโดยตรง และรวดเร็วก่อนการให้ของรากจะทำให้ผลเร็วขึ้นเราแนะนำให้ใช้ปุ๋ยน้ำควิกรับ เบอร์ร่วมกับปุ๋ยตราปลานิลทอง หรือ ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก จะเป็นสองแรงบวก เพื่อให้ยางพาราได้รับธาตุอาหารหลักและอาหารรองได้เร็วขึ้นและเพียงพอต่อ ความต้องการของพืช

top-panel-banner

ปัญหา น้ำยางออกน้อย หรือลำต้นยืนตาย กิ่งตาย และน้ำยางตายนึ่งจะหมดไปและยังทำให้หน้ายางนิ่ม ใบดกหนาเขียวตลอดปี ที่สำคัญน้ำยางพาราจะข้นขึ้น โดยน้ำยางพารา 4 ลิตร ทำแผ่นยางได้ 1 กิโลกรัม 3 ขีด ต่อแผ่น ส่วนยางถ้วยจะทำให้ยางถ้วยมีน้ำหนักมากกว่าเดิม

top-panel-banner

ปริมาณ การใส่ปุ๋ยยางเปิดกรีด สำหรับยางอายุ 5 ปีขึ้นไป ใช้ปุ๋ยตราปลานิลทอง 1-2 กิโลกรัมต่อต้น ต่อครั้งหรือ ใช้ปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก 1-2 กิโลกรัมต่อต้น ต่อครั้ง

วิธีการใส่ปุ๋ยตราปลานิลทองหรือปุ๋ยตรานกอินทรีย์แดงคู่สูตรพืชไร่ไม้ผล

ปีที่ อัตราส่วนที่ใช้
ครั้งที่ 1
ช่วงต้นฤดูฝน
ครั้งที่ 2
ช่วงกลางฤดูฝน
ครั้งที่ 3
ช่วงปลายฤดูฝน
ยางชำถุง ช้อนชาต่อ 1 ถุง ทุกๆ 10 – 15 วัน
1 300 กรัม/ต้น 300 กรัม/ต้น 300 กรัม/ต้น
2 500 กรัม/ต้น 500 กรัม/ต้น 500 กรัม/ต้น
3 700 กรัม/ต้น 700 กรัม/ต้น 700 กรัม/ต้น
4 1 กิโลกรัม/ต้น 1 กิโลกรัม/ต้น 1 กิโลกรัม/ต้น
5 1-2 กิโลกรัม/ต้น 1-2 กิโลกรัม/ต้น 1-2 กิโลกรัม/ต้น
6ปีขึ้นไป 1-3 กิโลกรัม/ต้น 1-3 กิโลกรัม/ต้น 1-3 กิโลกรัม/ต้น

หมายเหตุ อัตราใช้ขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน

แสดงความคิดเห็นของคุณ
ติดต่อ และติดตามเราได้ง่าย แค่คลิกเดียว ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
Translate »