บริษัท เกษตรยั่งยืนฟาร์ม จำกัด : สมัครงาน

สาขา ชุมพลบุรี : 85 ม.1 ต. กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทร 063-525-7602

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานแคชเชียร์

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน และอดทน
 • มีประสบการณ์แคชเชียร์  (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีบุคลิกภาพดี มีความสะอาดเรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า / หน้าร้าน   1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

********************

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร : 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • ทางอีเมลล์  : hrkaset@gmail.com
 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

สาขา เดชอุดม : 341 ม.15 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  โทร063-525-7603

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า /พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์  เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา อุดรธานี : 151 ม.11 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 095-184-9430

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์  เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา น้ำพอง : 179 ม.11 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทร 063-535-1605

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1  อัตรา

ผู้จัดการสาขา  1  อัตรา

คุณสมบัติ :

 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย
 • สามารถบริหารสาขาได้
 • บริหารยอดขายได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมพืชไร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • สาขาน้ำพอง : 179 ม.11 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทร 063-5351605
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา สุวรรณภูมิ : 193 ม.10 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร 063-525-7606

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานแคชเชียร์

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน และอดทน
 • มีประสบการณ์แคชเชียร์  (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีบุคลิกภาพดี มีความสะอาดเรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา ยโสธร : 195/2 ม.11 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร 063-525-7607

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1  อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / หน้าร้าน   1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา วังสามหมอ : 30 ม.13 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอจ.อุดรธานี 41280 โทร063-525-7611

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน   2  อัตรา

คุณสมบัติ     

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ    

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา โกสุมพิสัย : 146 ม.4 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทร063-525-7613

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน   2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา หล่มสัก : 178/1 ม.11 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร063-525-7614

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน   2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา สกลนคร : 173/1 ม.10 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 063-525-7616

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา ศรีสะเกษ : 229 ม.9 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร 063-535-1608

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา ปากช่อง : 108/2,108/3 ม.8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร 063-525-7618

รับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า/พนักงานหน้าร้าน   2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา ศรีสงคราม : 88/2 ม.6 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  48150  โทร 063-525-7619

รับสมัครพนักงานจำนวน 3 อัตรา

ผู้จัดการสาขา  1  อัตรา

คุณสมบัติ :

 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย
 • สามารถบริหารสาขาได้
 • บริหารยอดขายได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมพืชไร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า/พนักงานหน้าร้าน   2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา หนองบัวแดง : 88 ม.2 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทร 064-317-7695

รับสมัครพนักงานจำนวน 1 อัตรา

พนักงานหน้าร้าน  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา สมเด็จ : 391 ม.6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 โทร 063-5257621

รับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา

ผู้จัดการสาขา  1  อัตรา

คุณสมบัติ :

 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย
 • สามารถบริหารสาขาได้
 • บริหารยอดขายได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมพืชไร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานหน้าร้าน   1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา โคกศรี : 86 ม.5 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร 063-525-7600

รับสมัครพนักงานจำนวน 1 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา บ้านบ่อ : 236 ม.14 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทร 063-525-7627

รับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า/พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา นิคมคำสร้อย : 192 ม.13 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130  โทร 063-525-7628

รับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา

พนักงานแคชเชียร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน และอดทน
 • มีประสบการณ์แคชเชียร์  (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีบุคลิกภาพดี มีความสะอาดเรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานหน้าร้าน   1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา กุมภวาปี : 355 ม.1 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  41110 โทร 066-110-9565

รับสมัครพนักงาน จำนวน  3 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  3  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา กันทรลักษ์ : 211 ม.14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  33110 โทร 066-110-9566

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  1 อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา ปลาปาก : 65/1 ม.2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทร 063-5351606

รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา น้ำยืน : 161 ม.15 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34160 โทร 066-110-9562

รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  3  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา ศรีเทพ : 257 ม.12 ต.สะกรวด อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร 063-535-1603

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา จัตุรัส : 301/3 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทร 063-3238145

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา เกษตรสมบูรณ์ : 625ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ 36120 โทร063-323-8143

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา เซกา : 532 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 063-323-8147

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา พิบูลมังสาหาร : 31/2 ม.17 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทร 066-115-1754

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1 อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา สุวรรณคูหา : 15/1 ม.1 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทร 066-115-1757

รับสมัครพนักงาน จำนวน  3 อัตรา

ผู้จัดการสาขา  1  อัตรา

คุณสมบัติ :

 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย
 • สามารถบริหารสาขาได้
 • บริหารยอดขายได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมพืชไร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา วังสะพุง : 447 ม.3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร 066-115-1759

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1  อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา น้ำโสม : 301 ม.7 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทร 066-115-1755

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1  อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา เทพสถิต : 419/1 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทร 094-260-5880

รับสมัครพนักงาน จำนวน  3 อัตรา

พนักงานแคชเชียร์  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน และอดทน
 • มีประสบการณ์แคชเชียร์  (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีบุคลิกภาพดี มีความสะอาดเรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า   2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา ปากชม : 1/2 ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทร 063-494-0763

รับสมัครพนักงาน จำนวน  2  อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน    2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา เขมราฐ : 369 ม.6 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบราชธานี 34170 063-4940767

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1  อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา โซ่พิสัย : 235 ม.9 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทร 063-494-0761

รับสมัครพนักงาน จำนวน  1  อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา โนนดินแดง : 198 ม.3 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร 063-525-7610

รับสมัครพนักงาน จำนวน 2  อัตรา

พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานหน้าร้าน  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สาขา กาบเชิง : 223 ม.17 ต. กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32190 โทร 063-525-7600

รับสมัครพนักงาน จำนวน  3  อัตรา

พนักงานแคชเชียร์  1  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน และอดทน
 • มีประสบการณ์แคชเชียร์  (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีบุคลิกภาพดี มีความสะอาดเรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า  2  อัตรา

คุณสมบัติ       

 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิ ม.3 – ม.6
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รายได้/สวัสดิการ        

 • เงินเดือน 12,000 บาท  
 • ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • มีที่พัก น้ำ-ไฟ ฟรี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :  

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • หนังสือสำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • ทางอีเมล์  : hrkaset@gmail.com   

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท เกษตรยั่งยืนฟาร์ม จำกัด

เลขที่ 86 หมู่ 5 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  46120 โทรศัพท์ 063-525-7600

E-mail : hrkaset@gmail.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ
ติดต่อ และติดตามเราได้ง่าย แค่คลิกเดียว ได้ที่นี่
0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
Translate »